TƯƠNG LAI BỀN VỮNG CHO HỆ SINH THÁI INTERNET VIỆT NAM

07/12/2022
50+
LÃNH ĐẠO / CHUYÊN GIA CAO CẤP
50+
CƠ QUAN BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG
50+
DIỄN GIẢ
24+
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
1000+
 KHÁCH THAM DỰ
20+
ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM
10+
NĂM
50+
LÃNH ĐẠO / CHUYÊN GIA CAO CẤP
50+
CƠ QUAN BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG
50+
DIỄN GIẢ
24+
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
1000+
 KHÁCH THAM DỰ
20+
ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM
10+
NĂM
TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

I, Phiên toàn thể sáng:
25 năm Internet Việt Nam

Tương lai bền vững cho Hệ sinh thái Internet Việt Nam

II, Các phiên chiều:

1, Chuyên đề 1: Hạ tầng số xanh & bền vững

Nội dung xoay quanh IDC, Cloud, IX, 5G, IoT,…

2, Chuyên đề 2: Kinh tế số xanh & bền vững

– Hệ sinh thái Thanh toán số bền vững

– Thực trạng, sáng kiến & giải pháp thúc đẩy Kinh tế số xanh & bền vững

– Thực trạng, sáng kiến & giải pháp thúc đẩy Chuyển đối số cho SMEs

II, Sự kiện ngoại giao:

(Trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc)

Korea-Vietnam ICT & Metaverse Cooperation Conference

HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP
DIỄN GIẢ
ĐƠN VỊ BẢO TRỢ
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

SỰ KIỆN HÂN HẠNH ĐƯỢC MANG ĐẾN BỞI

ĐỒNG TỔ CHỨC
Ban Tổ Chức Trân Trọng Cảm ơn ! 
ĐƠN VỊ ĐỒNG
ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG 
ĐƠN VỊ HỖ TRỢ 
ĐƠN VỊ CÓ DIỄN GIẢ THAM DỰ  
MC
DỊCH GIẢ

Địa điểm

Hướng dẫn tìm địa điểm diễn ra sự kiện

Địa chỉ

Địa chỉ: 44 P. Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lấy chỉ đường