SOCIAL LISTENING
🚀 [SOCIAL LISTENING]:
 
Sau 25 năm, từ 19/11/1997, Internet Việt Nam đã hình thành và phát triển vượt bậc, BTC chương trình “25 Năm Internet Việt Nam & Internet Day 2022” mong mỏi thực hiện khảo sát theo hình thức Social – listening nhằm mang đến những ghi nhận những đóng góp có giá trị thực tiễn từ chính Cộng đồng Internet Việt Nam!
 
Kết quả khảo sát do Cộng đồng người dùng Internet Việt Nam & Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Internet tại Việt Nam cũng như người đăng ký tham dự chương trình “25 Năm Internet Việt Nam & Internet Day 2022” bình chọn. Kết quả dự kiến sẽ được công bố chính thức và minh bạch vào ngày diễn ra sự kiện – ngày 07/12/2022.
 
🚀 Hãy đóng góp những bình chọn quan trọng của Quý vị bằng cách nhấp link bình chọn tại:
SOCIAL LISTENING - Internet Day 2022